Skip to main content
Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Czym jest terapia skoncentrowana na rozwiązaniach?

Psychoterapia jest zwykle procesem długofalowym – trudno wszak w trakcie kilku sesji rozwiązać problemy, które często narastały przez lata. Niekiedy jednak potrzebna jest strategia, która pozwoli na szybkie złagodzenie cierpień pacjenta. W sytuacji takiej najczęściej polecana jest Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach (TSR).

Czym jest TSR?

TSR to metoda terapii krótkoterminowej, opracowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku w oparciu o metody terapii rodzinnej. Różni się ona jednak znacząco od tradycyjnych podejść terapeutycznych, nie bada bowiem źródeł problemu i unika stawiania diagnozy. Wynika to z faktu, że nie koncentruje się ona na przeszłości, lecz na teraźniejszości i przyszłości. Stosujący ją specjaliści, tacy jak Beata Załucka-Gosk, której zakres specjalizacji przedstawiony jest na stronie: psycholog w Gdyni, starają się też zawsze doprowadzić do sytuacji, w której to sam zainteresowany zaczyna wskazywać sposoby, jakich mógłby użyć w celu rozwiązania swojego problemu.

Jakie są podstawowe zasady Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach?

Terapeuta TSR stara się zwykle w pierwszej kolejności określić, w jakich sytuacjach problem pacjenta nie występuje. Następnie uwaga kierowana jest na te chwile, które są wyjątkami. Ich zdefiniowanie pomaga w wypracowaniu skutecznych rozwiązań. Przyjmowane są przy tym proste założenia: zachowania, które przynoszą pozytywne rezultaty, są wspierane, natomiast działania nieefektywne – eliminowane. TSR nie ingeruje przy tym w obszary, które tego nie wymagają. Metoda ta, podobnie jak terapia ericksonowska, jest więc skoncentrowana przede wszystkim na konstruktywnym rozwiązywaniu problemów, przy maksymalnym wykorzystaniu wewnętrznego potencjału samego pacjenta.

Pomoc psychologa w rozwiązywaniu problemów

Komu może pomóc Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach?

TSR może być stosowana w wielu różnych dziedzinach – świetnie sprawdza się na przykład w terapii rodzinnej, pracy grupowej lub w krótkoterminowej psychoterapii uzależnień. Rozwiązywane przy jej pomocy problemy mają bardzo zróżnicowany charakter. Metoda ta może pomóc na przykład osobom, które borykają się z depresją, myślami samobójczymi czy bezsennością. Bywa również niezwykle użyteczna w przypadku problemów rodzinnych i wychowawczych oraz zaburzeń odżywiania. Jej niezaprzeczalną zaletą są szybkie efekty: rezultaty podjętych działań powinny być widoczne już po kilku sesjach.

Jakie techniki stosowane są w Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach?

Ponieważ Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach bazuje na mocnych stronach pacjenta, bardzo ważne jest ich określenie. Mogą w tym pomóc odpowiednio sformułowane pytania, dotyczące na przykład pozytywnych aspektów teraźniejszości, wyjątków czy odczuć odnośnie skutków podjętych w ramach TSR działań. Ważną rolę pełnią również uzyskane informacje zwrotne: pozwalają one między innymi na ocenę osiągniętych efektów oraz – jeżeli występuje taka konieczność – na wyznaczenie nowych zadań.